Türkiye'nin Merkezi                                                                   Tren Ulukışla'sı                                                                   Kiraz Diyarı

 

 
 
 
Konya Vilayetine bağlı Niğde Sancağının Maden (Hamidiye/Bulgar Dağı) kazasında meydana gelmiştir. Bugünkü Ulukışla ilçesinin Maden köyü o dönemin kaza merkezi olup İpek yolunun geçtiği altın ve gümüş madeninin bulunduğu canlı ve hareketli bir yerleşim yeridir. Altın ve gümüş madenlerinin varlığı emperyalist devletlerin iştahını kabartmakta ve bu önemli bölge için farklı planları bulunmaktadır. Bu planların en göze çarpanı ise bu bölgede Müslüman Türk nüfusunun 1870‘li yıllardan sonra belirli plan çerçevesinde göçe zorlanarak azaltılması ve yerine Hıristiyan nüfusunun ikame edilmesidir. Bu plan Müslüman ahali tarafından geç de olsa fark edilmiş ve ilgili makamlara aktarılmışsa da herhangi bir tedbir alınmamış ve hatta 1890’lara doğru göç hızını artırmıştır. Bu durum istihbarat raporları ile devrin padişahı II. Abdülhamit Han'a da iletilmiş olmalı ki bu önemli bölgeye Erzurum’un dadaş vatansever bir evladı Kaymakam olarak gönderilmiştir. İsmi Mehmed Hilmi Efendi olup bölgede zamanla Kara Kaymakam olarak ün salmış, namı ve ismi bugünlere kadar gelmiş bir kaymakam. Halk tarafından çok sevildiği ve yine halkın nazarında kurtarıcı olarak görüldüğü için insanlar tarafından çocuklarına ismi konularak bugüne kadar bölgede yaşatılmış bir kaymakam.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaymakam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu sitenin yapımında İlçemizin değerli yazarlarından İdris YAVUZ  - Esra YAVUZ’a ait  Orta Asya’dan Ulukışla Yaylaklarına adlı eser kaynak olarak kullanılmıştır. Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır.
( Not: Sitemizde İçerik Ekleme ve Düzenlemesi Devam Etmektedir)